ดูรายชื่อห้างที่เข้าร่วมแคมเปญจน์แลกของขวัญได้ที่นี่!

Receive your gift at the following shopping malls!

AEON MALL Around Asahikawa Station

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (1ชั้น)

1F Information counter  

9:00~21:00

 

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Makuhari New City

GRAND MALL
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (1ชั้น)

1F Information counter

FAMILY MALL
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (2ชั้น)

2F Information counter

GRAND MALL 10:00~22:00
FAMILY MALL 10:00~21:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Matsumoto

晴庭 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (2ชั้น)

2F HARENIWA Information counter

10:00〜20:30

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Tokoname

เคาร์เตอร์คืนภาษีจากสินค้าปลอดภาษี (1ชั้น)

1F Tax-free service counter

10:00〜21:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL KYOTO

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (1ชั้น)

1F Information counter

เคานท์เตอร์พิเศษ

Special counter

10:00〜21:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Rinku Sennan

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (2ชั้น)

2F Information counter  

10:00〜22:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Okayama

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (1ชั้น)

1F Information counter

10:00〜21:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Hiroshima Fuchu

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (1ชั้น)

1F Information counter

10:00~22:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

THE OUTLETS HIROSHIMA

เคาร์เตอร์คืนภาษีจากสินค้าปลอดภาษี (2ชั้น)

2F Tax-free service counter

10:00~20:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Fukuoka

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (1ชั้น)

1F Information counter

9:00〜21:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Okinawa Rycom

เคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว (1ชั้น)

1F Tourist information counter

10:00〜22:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!