จองรถเช่าได้ที่นี่!

การสำรอง

ดูรายชื่อห้างที่ร่วมแคมเปญจน์ได้ที่นี่!

The deal is available in the following shopping malls!

AEON MALL Around Asahikawa Station

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (1ชั้น)

1F Information counter

MAP

9:00~21:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Narita

เคาร์เตอร์คืนภาษีจากสินค้าปลอดภาษี (1ชั้น)

1F Tax-free service counter

MAP

10:00〜21:30

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Makuhari New City

GRAND MALL
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (1ชั้น)

1F Information counter

MAP

GRAND MALL 10:00~22:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Matsumoto

晴庭 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (2ชั้น)

2F HARENIWA Information counter

MAP

10:00〜20:30

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Tokoname

เคาร์เตอร์คืนภาษีจากสินค้าปลอดภาษี (1ชั้น)

1F Tax-free service counter

MAP

10:00〜21:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL KYOTO

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (1ชั้น)

1F Information counter

MAP

10:00〜21:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Rinku Sennan

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (2ชั้น)

2F Information counter

MAP

10:00〜22:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Okayama

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (1ชั้น)

1F Information counter

MAP

10:00〜21:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Hiroshima Fuchu

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (1ชั้น)

1F Information counter

MAP

10:00~22:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

THE OUTLETS HIROSHIMA

เคาร์เตอร์คืนภาษีจากสินค้าปลอดภาษี (2ชั้น)

2F Tax-free service counter

MAP

10:00~20:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Fukuoka

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (1ชั้น)

1F Information counter

MAP

9:00〜21:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Okinawa Rycom

เคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว (1ชั้น)

1F Tourist information counter

MAP

10:00〜22:00

ข้อมูลโดยละเอียดของห้าง เชิญที่นี่!

For more information of the shopping mall, Click here!